Home Pro Maminky PN v těhotenství: Co platí pro těhotné nebo matky? Kdo má nárok na nemocenské a jaké jsou povinnosti na marodce

PN v těhotenství: Co platí pro těhotné nebo matky? Kdo má nárok na nemocenské a jaké jsou povinnosti na marodce

0
PN v těhotenství: Co platí pro těhotné nebo matky? Kdo má nárok na nemocenské a jaké jsou povinnosti na marodce

Náhrada příjmu a nemocenské. Co mají dělat těhotné nebo matky?
Všechny důležité otázky i odpovědi o pracovní neschopnosti
Při zdravotních problémech nebo po nějakém úrazu máte nárok na osvobození od pracovních povinností. V tomto období jste práceneschopné, což se také lidově nazývá, že jste na „marodce“. V našem manuálu se dozvíte všechny podstatné informace, které potřebujete vědět o této době.

Kdy mám nárok na pracovní neschopnost?
Hlavním důvodem pracovní neschopnosti je zhoršení zdravotního stavu, kvůli čemuž nemůžete pořádně vykonávat své zaměstnání. Nejčastější příčinou je tedy nějaké onemocnění nebo pooperační čas, kvůli čemuž potřebujete určitý prostor pro regeneraci a zotavení.

Také na ni máte nárok v případě, že jste překonali nějaký úraz. Je přitom úplně jedno, jestli se vám to stalo v práci, nebo doma či při zábavě. Aktuální doba přinesla ještě další situaci, ve které se stanete práce neschopnými. A to je v případě karantény nařízené buď z důvodu onemocnění koronavirusem, nebo po kontaktu s infikovanou osobou.

Kdo mě může vypsat na PN?
Za práceneschopnou vás může označit:

obecný lékař,
gynekolog,
lékař zařízení ústavní péče – tedy například nemocnice nebo dům ošetřovatelské péče, vyžaduje-li to váš zdravotní stav.
Když navštěvujete odborného lékaře, tak ten může doporučit marodku a tu vám následně vypíše obvodní doktor. To znamená, že pokud vás trápí zraněné koleno, ortoped do zprávy pro obecného napíše váš zdravotní stav a nařídí pracovní neschopnost. Konečné rozhodnutí zůstává na vašem lékaři. Jedinou výjimkou je gynekolog-porodník, který má v případě potíží nárok také vás vypsat na marodku.

Jak začne marodka?
Práceneschopnou se stáváte po vypsání příslušného tiskopisu – potvrzení o dočasné pracovní neschopnosti. To je k dispozici pouze všeobecným lékařům a těm, kteří splňují výjimku. V něm doktor vypíše vaše přesné údaje – jméno, příjmení, adresu trvalého bydliště, případně adresu přechodného pobytu, kde budete pobývat v době pracovní neschopnosti, kód vašeho onemocnění a údaje na poskytnutí peněžité dávky.

Ty pak podle pokynů předáte zaměstnavateli a sociální pojišťovně. Vám zbývá část, do které bude lékař evidovat vaše návštěvy, případně změnu diagnózy, pokud ji dodatečně upřesní odborník. Vaše pracovní neschopnost následně začíná přesně ode dne a hodiny, kdy je vystaven tento tiskopis.

Co když jsem ten den ještě pracovala?
Někdy může dojít k situacím, že se zraníte nebo se vám projevy nemoci objeví až v době, kdy vám skončila pracovní změna. V tom případě se vám tento den počítá jako pracovní a pracovní neschopná jste až od následujícího kalendářního dne.

Může mě lékař vypsat na marodku i zpětně?

Ano, lékař vás může označit jako pracovní neschopnou tři kalendářní dny pozadu. K této situaci může dojít, pokud jste například měli v neděli večer úraz ao víkendu už nemůžete nastoupit do práce. Musíte však počkat do pondělí, aby vás doktor vypsal na marodku. Učinit tak může na základě popisu zdravotních problémů ve zprávě ze zubní či klasické pohotovosti.

Jaké jsou mé povinnosti během marodky?
Vaším hlavním úkolem je zejména léčit se. Musíte co nejvíce odpočívat, užívat předepsanou léčbu a případnou rehabilitaci. Pokud vám lékař nařídí cvičit, tak musíte být denně v aktivním pohybu. V tomto období nemůžete vykonávat hlavní ani vedlejší výdělečnou činnost. Musíte pravidelně chodit na kontroly a dodržovat vycházkový režim.

Co když poruším některé z těchto nařízení?
Pokud jste v době návštěvy kontroly nebyli přítomni doma nebo vás nachytali při vykonávání výdělečné činnosti či fyzicky náročné práce, mají právo odejmout vám nemocenské za daný kalendářní měsíc.

Také je tomu v případě, pokud jste pili, kouřili nebo užívali omamné látky. Když došlo k hrubému nebo opakovanému porušení vašich pravidel, v tom případě můžete dostat pokutu nebo musíte od tohoto bodu ukončit marodku.

Kdo mě může přijít zkontrolovat během pracovní neschopnosti?
Zkontrolovat dodržování pracovní neschopnosti může jen pracovník sociální pojišťovny. Ten ovšem jedná na popud posudkového, všeobecného nebo odborného lékaře. Podnět ke kontrole může dát v případě pochybností i zaměstnavatel nebo jiná osoba, která má podezření na porušování pravidel léčby.

Musím trávit tento čas doma?
Pokud se rozhodnete, můžete svoji léčbu strávit u kohokoli z rodiny, na chatě nebo v místě vašeho přechodného bydliště. Musíte se však na této adrese zdržovat a zároveň musí být evidována v tiskopisu na PN. Pokud chcete změnit adresu trvalého či přechodného pobytu, pak to musíte dát následně vědět i sociální pojišťovně.